גמלאון | ביטאון גמלאי התעשייה האווירית

1 ביטאון גמלאי התעשייה האווירית 125 גיליון 2021 דצמבר טבת תשפ"ב

גמלאון 2 *8809 רמתהשרון | המתנחלים רמתהשרון | 10 רמב״ם רמתהשרון | 50 סולד אשקלון | ARIA ,עירהיין SELECTED אשקלון פתחתקווה | ART PARK קריתאונו | הזית בקרוב הודהשרון | המייסדים בקרוב הודהשרון | רמתיים בקרוב בקרוב רמת גן | 9 רד״ק 40 השרמשה רמת גן בקרוב 47 יהודהמכבי תלאביב בקרוב 13 יהודהמכבי תלאביב בקרוב רחובותהנשיא רחובות CINEMA TOWER אור יהודה תלאביב | 13 ארבר נתניה | SIA תלאביב | הדר ויוסף תלאביב | 2-6 בודנהיימר תלאביב | 8 בודנהיימר קבוצת גבאי חוגגת סוף שנה ומזמינה אתכם להתקדם לדירה חדשה. בואו ליהנות מהטבות מיוחדות לחודש דצמבר בלבד! הנחות מיוחדות הגנה מהצמדה למדד תנאי תשלום 20/80 בכפוף לתנאי החברה. החברה רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. ההדמיות להמחשה בלבד. ט.ל.ח DAYS Gabay happy מודעה פרסומית

גמלאון 3 מודעה פרסומית

גמלאון 4 תוכן עניינים בגיליון זה מוזכרים שמות של מוצרים, שירותים אשר מציעים את שירותיהם ויצרנים המפרסמים את מוצריהם. להסרת כל ספק, כל עסקה נעשית בין הרוכש הגמלאי והספק בלבד, ואין לארגון גמלאי התעשייה האווירית כל חלק בה. ארגון גמלאי התעשייה האווירית לא בדק ואינו אחראי למחיר ולאיכות המוצרים והשירותים המפורסמים וכמו כן, אינו אחראי לתוכן המודעות. 5 דבר יו”ר הארגון 6 משולחן המזכיר 8 דבר המשנה ליו”ר 10 דבר המערכת 14 הטיול שלי 20 רשימת טלפונים 22 ועדת תרבות 23 2022 אירוע יום האישה 26 ועדת רווחה ובריאות 28 קוראים כותבים - ערב זיכרון לאבי הר אבן 30 קוראים כותבים - ערב זיכרון להלל לוריא 32 ועדת ספורט וחוגים 34 פינת הברידג’ 38 ועדת כספים 40 ועדת טיולים ונופשונים 42 ועדת מיצוי זכויות ניצולי שואה 44 ועדת ביקורת 46 ועדת סניפים ומועדונים 48 ועדת קשרי חוץ 50 ועדת דיור מוגן 53 טכניקות פתרון תשבצי סודוקו 56 תשבצופן 57 ארגון הגימלאים מרכין ראש לזכרם גמלאון ביטאון ארגון גמלאי התעשייה האווירית הלל גולן :עורך ועדת הגמלאון: הלל גולן – יו"ר, נח אייזנברג, יורם גולדנברג, מנשה יעקובי, מיכאל פרידלנדר, שלמה שוורצמן ארגון גמלאי תעשייה אווירית :כתובת הארגון 70100 ג מיקוד " נתב 0012 'מח 03-9354883 : פקס 03-9355654 :טלפון gimlaim@iai.co.il :דואר אלקטרוני www.iai-gimlaim.org :כתובת אתר המרשתת ל ועורך ראשי"מו אייל שמואלי ל"מנכ טל שמואלי עיצוב גרפי מגת מנהלת שיווק סיגל שמואלי מכירות יובל נבו ,11 גוש עציון 'רח 53040 גבעת שמואל מכתבים למערכת ומאמרים עוברים עריכה. המערכת אינה מחזירה כתבי יד. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות בחוברת זו. 1 ביטאון גמלאי התעשייה האווירית 125 גיליון 2021 דצמבר טבת תשפ"ב צילום: מוטי חסדאי

גמלאון 5 דבר יו"ר הארגון גמלאיות וגמלאים יקרים, זה שנתיים בקירוב שאנו במאבק במגפת הקורונה. ארגון גמלאי התעשייה האווירית, למרות נסיבות אלו, השתדל להמשיך בפעילויות המבורכות למען ציבור הגמלאים. עם זאת, למרות שהגענו להסכמים ולהסדרים בכל הנושאים שתוכננו, נאלצנו לצמצם או להפסיק חלק מהפעילויות, בהתאמה להוראות קבינט הקורונה שחלו על תושבי המדינה. במסגרת המגבלות הצלחנו לקיים חלק (קטן) מן הפעילויות המתוכננות ועם החלק האחר נאלצנו לחכות לימים טובים יותר, למרות שהגמלאים שביקשו להשתתף בפעילות זו או אחרת, נרשמו לפי התנאים שנקבעו לשם מאבק בקורונה. אחד הנושאים שטיפלנו בו היה החזרת הכספים ששולמו על-ידי הגמלאים לפעילות שלא יצאה אל הפועל. אציין שפעולה זו והצלחתה אינן מובנות מאליהן. אזרחים רבים במדינה נרשמו ושילמו עבור אירועים שונים, האירועים בוטלו אך כספם לא הוחזר. יש, אם כן, לציין את המאמץ שהושקע על-ידי ראשי הוועדות הרלוונטיות, ועל-ידי המתנדבים, על מנת להצליח במשימה זו. בחודשים האחרונים, עקב הירידה בתחלואה ותודות למבצע החיסונים שכלל את רוב תושבי המדינה ואשר גמלאינו בכללם, חלה הקלה בהגבלות. מגמה זו תסייע לנו לשוב בהדרגה לפעילות שוטפת וברוכה. בשל אותן סיבות ועקב מיעוט הפעילויות, גם הגמלאון שאמור לצאת מידי רבעון יצא בתקופה זו במתכונת מצומצמת ובהפרשי זמן ארוכים מן הרגיל. אולם, בתשובה לגמלאים רבים שפנו בטענת העדר מידע ועדכונים, אנו ממליצים להתעדכן במועדונים, שחזרו לפעול כמעט באופן מלא, או באתר המרשתת (האינטרנט). כל גמלאי מוזמן ויכול להיכנס לאתר ולצרוך את המידע י רישום בגוגל " או ע https://www.iai-gimlaim.org : העדכני ביותר. כניסה לאתר בכתובת ."ארגון גמלאי תעשייה אווירית" ברצוני לאחל לגמלאים ולמשפחותיכם בריאות טובה ולהתראות בפעילויות הבאות. בברכה יעקב שפי ר ארגון גמלאי תעשייה אווירית"יו יעקב שפי - יו"ר

גמלאון 6 משולחן המזכיר חברות וחברים שלום, חזרנו לפעילות שוטפת, בהתאם לכללי התו הירוק. לצורך ריענון אני ממליץ להיכנס לאתר המרשתת של הארגון ולקבל מידע על , גמליאדה החל 2022 : יום האישה במרץ 2022 אירועים המתוכננים לשנת , שתכלול שיט על הסן בפריז וטיול לגיאורגיה. 2022 מחודש מאי מערכת הרישום המקוונת עברה שדרוג. ניתן רישום לפעילויות - ולמכון "שביל ישראל" להירשם לפעילויות: לטיולים, לנופשונים, לחוג אבשלום, באמצעות אתר הארגון. שימו לב, יש לאשר את הרישום ואת התקנון לכל אירוע. התקנון מופיע בתחילת הרישום של כל אירוע, בלחיצת עכבר על התקנון ניתן לקבל פירוט בהתאם לאירוע. ל. אני ממליץ " בעקבות פניות רבות של חברים בנושא ביטוח נסיעות לחו ל -"ביטוח נסיעות חו לבדוק את התעריפים אצל סוכנים נוספים. המיועד לגמלאי תעשייה ביטוח הראלבאתר הארגון תחת הסעיף ביטוחים ניתן להיכנס לאתר כוללים החמרה במצב רפואי קיים, וכן הראלאווירית ולבני משפחותיהם בלבד. התעריפים ב ב, וכל זאת בהתאם לגיל "תחלואת הקורונה. תעריף הביטוח ליום נקוב במטבע דולר ארה המבוטח. יש מגבלה של מספר ימים. ב."שימו לב, יש הבחנה בתעריף הביטוח בין יעדי אירופה ואסיה לבין שהיעד הוא ארה חזרנו לפעילות שוטפת במועדונים תחת מגבלות התו הירוק. מועדונים - בריאות לכולם אבי שקלרסקי מזכיר הארגון אבי שקלרסקי מזכיר הארגון

גמלאון 7 מודעה פרסומית התמונות להמחשה בלבד 120 חורףחםברשתעד מבצע סוף שנה ומגוון מסלולים והטבות 120 למצטרפים עכשיו לרשת עד ’. זה הזמן להצטרף לבית 120 חורף חם מפתיע ומרגש מתחיל עכשיו בבתי רשת ‘עד מלא חברים ואירועים, טיולים והרצאות, מופעים והצגות, וליהנות מכל היתרונות: חיי חברה עשירים ומגוונים, חיים מלאי תוכן ועשייה, תרבות וספורט, שירותי נשמח להכיר אתכם, לספר לכם יותר. .24/7 בריאות עם רופא נוכח פריסהארצית: תלאביב • הודהשרון • ראשון לציון בקרוב -הביתבמודיעין , הביתבנסציונה , הביתבקרייתמוצקין והביתבירושלים ’120 עד‘רשת דיור מוגן יוקרתי לגיל השלישי רשת בתי מגורים מלאי תוכן

גמלאון 8 דבר המשנה ליו"ר הארגון גמלאיות וגמלאים יקרים, , ואם נעיין בלוח השנה, ניווכח כי אנו 2021 אנו עומדים לקראת סוף שנת תקופה מאתגרת של כמעט שנתיים, שבהן, בשל הנסיבות, נאלצנו "סוגרים" לצמצם פעילות. עתה, זה הזמן שבו אנחנו נדרשים לתשומת לב לעצמנו. ילדים, נכדים ומשפחה, וכל אלה שהיו זקוקים לנו יסתדרו בעצמם, ואנו נתפנה להקדיש זמן לרווחתנו, להנאות ולחוויות. הצלחנו להחזיר את הארגון לפעילות מלאה כמעט בכל התחומים. המועדונים הפרושים ברחבי הארץ פתוחים, ומתקיימים בהם מפגשי 19 כל גמלאים והרצאות. קיימת תנועה ערה של גמלאים המצטרפים לטיולי היום והנופשונים, המציעים סיורים ובילויים במקומות שונים בארץ. , שפתח את שעריו על "מכון אבשלום" יצאה לדרכה, וכך גם "שביל ישראל" שנת פעילות של מגוון ההרצאות והטיולים בשטח. כחלק מהחזרה לשגרה, נרשמתי גם אני והצטרפתי עם רעייתי לפעילויות המכון. זאת דרך נהדרת לתור את הארץ על נופיה, ועל הסיפורים שמלווים את תולדותיה. גם האירוע התרבותי המרכזי של הארגון התקיים השנה (בהיכל התרבות שבאיירפורט סיטי), זאת לאחר הפסקה מאולצת בת שנתיים. בעיר אילת במלון קלאב הוטל, ותכלול כאלפיים 2022 תתקיים במהלך חודש ינואר "מועדוניה" משתתפים, בשני מחזורים. בעיצומן. היא תכלול שני מסלולים, יבשתי ושיט, בתקווה 2022 ההכנות לקיום הגמליאדה לשנת שיתאפשר. ועדות הארגון, כל אחת בתחומה, חזרו לשגרה במרבית הפעילויות. בנוסף, אנו בהנהלת הארגון, .2022 בשיתוף יושבי ראשהוועדות, מקיימיםבתקופה זאתדיוניםלהכנת ולהגשתהתקציב לשנת נשתדל להביא לידי ביטוי בתקציב את הגידול ואת הרחבת הפעילות בארגון, הצפויים לקראת .2022 שנת אתם מוזמנים לבקר באתר המרשתת שלנו. זה המקום הטוב ביותר להתעדכן באופן יומי ושוטף על מכלול הפעילויות בארגון. וכל שנכתב – שיתקיים! אמן! מאחל לכולנו בריאות טובה. ב ב ר כ ה שלמה חסקלוביץ המשנה ליו״ר הארגון חסקלוביץ שלמה המשנה ליו"ר ארגון הגמלאים

גמלאון 9 מודעה פרסומית חווית מגורים ירוקה במחיר שקיים רק כאן הדמיה להמחשה בלבד * 8079 מתחת GARDEN דירות גדולות ומרווחות, מגדל בעיצוב אדריכלי, מתחם לבית עם גינות ירק, עצי פרי ושבילי הליכה, מיקום מנצח בצומת סביון ומחיר שמפתיע לטובה - אולי נשמע דמי ו ני, אבל הכי אמיתי שיש. , חוויית המגורים החדשה KAI-MA קבוצת יובלים מזמינה אתכם לגלות את חד׳, 6-4 לבחירתכם דירות והירוקה שממוקמת בצומת סביון - אור יהודה. חד׳ מיוחדות ופנטהאוזים מרהיבים ומפנקים. 5.5 דירות תכירו את מתחם קיימא GARDEN מגדלים מעוצבים מעל מתחם 8

גמלאון 10 דבר המערכת חברים שלום, נראה שאנו נמצאים בתחילת סופה של מגפת הקורונה (הלוואי!!) והפעילות בארגון חוזרת בהדרגה לשגרה, במגבלות הקיימות כמובן. גם הגמלאון חוזר למתכונתו הרגילה. חוזר להופיע בגיליון זה. במדור, "הטיול שלי" המדור , מתפרסמת איציק קידר שאותו כותב חברנו כתבה על מדינה או עיר אקזוטית המומלצת לטיול, ומציעה מסלול, אתרי ביקור ייחודיים, טיפים ומועדי יציאה מומלצים. והפעם דובאי ואבו דאבי. כפי שנהגנו בעבר, גם בגיליון זה מתפרסם מידע על ועדות הארגון ופעילויותיהן. את רשימת ההרצאות במועדונים, רשימת הנופשונים וגם חלק מרשימת הטיולים לא תמצאו כאן, מאחר שעד שהגיליון יגיע אליכם הרשימות לא תהיינה מעודכנות, או שכל המקומות באירועים נתפסו. הרשימות מתפרסמות ומתעדכנות באתר שלנו. ,2022 יום האישה תחילת ההרשמה לאירוע . מכיוון 6/12/2021 שמתפרסם כאן בגיליון, היא ב- שהגמלאון יגיע לידיכם לאחר מועד זה, פורסמו כל הפרטים על האירוע באתר הארגון, ונשלחו על כך ל לחברים."הודעות דוא המתעניינים בדיור מוגן ימצאו כאן את רשימת בתי הדיור המוגן המעניקים הטבות לחברי הארגון. בכתבה של ועדת רווחה ובריאות תמצאו מידע על שירותים שממשיכים להינתן, ועל הסכמים חדשים ר"הלל גולן - יו שנחתמו. הסכמים עם חברות למיצוי זכויות, ועם אוזן " עורכי דין. מידע מפורט יותר ניתן לקבל במוקד .08:00- 12:30 בימים א' עד ה' בין השעות "קשבת מתפרסמות כתבתו של "חברים כותבים" במדור ל, וכתבתו " ז אַבִּי הַר-אֶבֶן לזכרו של משה לושי הלל לוריא על ערב הזיכרון ל אלכס קצ'קו של ל."ז חברים שרוצים לכתוב למדור זה מוזמנים לשלוח אל מערכת הגמלאון לכתובת: hgolan.gim@gmail.com אנו שולחים, מעת לעת, דפי מידע של הארגון ל שלכם. מי מכם שדואר זה לא מגיע "לתיבות הדוא ל שלו "אליו, או שטרם העביר את כתובת הדוא לארגון, מתבקש לשלוח שם פרטי ומשפחה, מספר ל לכתובת:"תעודת זהות וכתובת דוא hgolan.gim@gmail.com וכרגיל תזכורת: האתר של ארגון גמלאי תעשייה אווירית מתעדכן באופן שוטף. אנא בקרו בו. www.iai-gimlaim.org : כתובתו בברכה ובתקווה שהבריאות האישית לא תהיה הנושא העיקרי שיעסיק את מלוא זמננו, ושנוכל להתפנות לשיפור איכות החיים. בברכה לבריאות טובה ולאריכות ימים הלל גולן יו"ר ועדת הגמלאון ומנהל אתר האינטרנט

גמלאון 11 מודעה פרסומית טריו אופרות: 7 מתוך 3 בחרו נישואי פיגרו | פליאצ‘י | לה טרוויאטה | יבגני אונייגין חנוך לוין – ביג תוחעס | אאידה | אלצ‘ינה לקבלת ההנחה יש להציג צילום תעודת חבר בארגון פרטים נוספים והרשמה במחלקת המנויים - באופרה הישראלית www.israel-opera.co.il | 03-6927777 . טל 2022-2021 עונת מתאהבים מחדש מחירים מיוחדים לחברי ארגון גמלאי התעשייה האווירית ממחירו המלא 30%- מחיר הכרטיס במנוי הטריו נמוך בכ אופרה

גמלאון 12 מ זה שנים רבות שלרנקה, עיר הנמל הקפריסאית, צרובה בתודעה הבינלאומית והישראלית, כאחד המקו ות הקסומים והנחשקים. אמרתם לרנקה, וקיבלתם תמהיל מנצח של מקום לגור בו, לנפוש בו, ולהשקיע בו. אלו החופים הזהובים היפהפיים והים התכול, זו הטיילת העמוסה במסעדות נפלאות ובטברנות תוססות, ובבתי קפה מיוחדים, וזה אגם המלח עם ציפורי הפלמינגו, שמגיעות להתארח בו מדי שנה בחודשי הסתו. אלו גם האתרים ההיסטוריים המרתקים, והאטרקציות התרבותיות בשנים האחרונות, במקביל להיותה אבן שואבת לתיירים ולנופשים, הפכה לרנקה גם אבן שואבת למשקיעים זרים, בהם ישראלים. קפריסין היא חברה באיחוד האירופאי, היורו הוא המטבע הרישמי שלה, מס החברות בה נמוך, וכל סוגיית המיסוי בה כדאית. מכאן שקל ונוח לעבוד איתה ובה. בנוסף, היא מציעה מסלול ייחודי למשקיעים, שמאפשר להם לקבל בה תנאים מסוימים ותושבות קבע ואף אזרחות. לרנקה גם מתהדרת בשדה תעופה בינלאומי, שקרוב לערים מרכזיות נוספות בקפריסין, ולמדינות שונות, בהן ישראל. מיליוני התיירים, שפוקדים את לרנקה מדי שנה, ומכלול האטרקציות שבה, בצד מיקומה דקות טיסה בלבד, 40 הקרוב לישראל, מרחק מובילים יותר ויותר חברות ישראליות להחלטה, למקם את עצמן בעיר הנמל, ולנהירה של משקיעי נדל"ן אליה. ,2020 גם בלרנקה, כמו בכל העולם, בתחילת התחושה היתה של עצירה מוחלטת. מגיפת הקורונה טרפה את הקלפים, ואיימה על הכלכלה הקפריסאית, שכאמור, חלק גדול ממנה נסמך על תיירות, ועל משקיעי הנדל"ן. אלא שהסבלנות השתלמה, והמשבר הפך להזדמנות. בשנה האחרונה הוגדרה קפריסין כמדינה צהובה, והיא מהווה יעד מושלם מעבר לים עבור ישראלים, שאינם רוצים לשהות שעות ארוכות במטוס, וחובת הבידוד אינה חלה עליהם. את הפוטנציאל הגלום בלרנקה הבינו יזמים וכרישי נדל"ן, בעלי שם עולמי, שראו ורואים את הנולד, לא נתנו לקורונה לעצור בעדם, והחלו בבניית מגה פרויקטים בשטחו של האי. אם בעבר נהרו משקיעים לפאפוס, היום לרנקה היא היעד הנחשק עבורם, כשהתמורה עבור מחיר השקעה לא גבוה, אטרקטיבית במיוחד. יודעי דבר בתחום מסכימים, כי מחירי ההשקעה בנכסים חדשים, שמתחילים היום יורו, ינסקו מהר מאד. כך גם גובה 100,000- ב התשואה המתקבלת מהשכרתם. אחת הדוגמאות הבולטות לכך היא בניית אתר ,2022 הנופש המפואר "טרויה", שתחל בינואר כשמאחוריו עומדת הקרן האמריקאית היזמית .nch capital בעלי הקרן, יזמים ותיקים ובעלי מוניטין בינלאומי, מנהלים נכסים ברחבי העולם בהיקף מיליארד דולר, והוכיחו את יכולת 3 של כהבחירה שלהם במקומות הנכונים להשקעה. בחירת המיקום נעשתה בקפידה: האתר נמצא בסמוך לקו החוף, כך שהוא מעניק גישה נוחה לחוף הים, ובסמוך לאוניברסיטה המקומית . המרחק ממנו לשדה התעופה הוא UCLan כעשרים דקות, ורבע שעה הגעה אל מרכז העיר. - לרנקה מזה שנים רבות שלרנקה, עיר הנמל הקפריסאית, צרובה בתודעה הבינלאומית והישראלית, כאחד המקומות הקסומים והנחשקים. אמרתם לרנקה, וקיבלתם תמהיל מנצח של מקום לגור בו, לנפוש בו, ולהשקיע בו. אלו החופים הזהובים היפהפיים והים התכול, זו הטיילת העמוסה במסעדות נפלאות ובטברנות תוססות, ובבתי קפה מיוחדים, וזה אגם המלח עם ציפורי הפלמינגו, שמגיעות להתארח בו מדי שנה בחודשי הסתו. אלו גם האתרים ההיסטוריים המרתקים, והאטרקציות התרבותיות גן עדן למשקיעים מודעה פרסומית

גמלאון 13 אורי חונה, מנהל הפעילות של טרויה בישראל: "כשחושבים מה מקבל משקיע ישראלי שקל בלבד, ועל העובדה, 400,000- בתמורה ל שבכל יום יוצאות ללרנקה מישראל בממוצע שבע טיסות, שמגיעות בפחות משעה ליעד, מבינים את כדאיות ההשקעה. כבר היום במחירי הנדל"ן, 10% רושמת לרנקה עלייה של ויש לשער, שבתוך כעשור המשקיעים יוכלו ליהנות מהכפלת שווי הנכס". דירות פאר, שנרשמות על שם 280 האתר כולל המשקיע בטאבו, ומנוהלות ע"י חברת הניהול של היזמים. תמהיל הדירות, שמיועדות גם להשכרה לצורכי נופש וגם למגורים, מותאם ליחיד או למשפחה, וכולל דירות סטודיו, דירות חדר וסלון, ודירות בעלות שני חדרי שינה 108,000 וסלון. המחיר ההתחלתי עומד על שקל יש 400,000- יורו לדירת סטודיו, כך שב למשקיע ישראלי נכס מניב. עיצוב הדירות אלגנטי ומוקפד, ולכל דירה מרפסת רחבת ידיים, שפונה אל נוף הגנים הפנימיים. במתחם ייבנו בתי קפה, מאפייה ומסעדה, בר על אחד מגגות המבנים, וכן חנויות בוטיק, וטרקלין עסקים מאובזר לתיירים המגיעים לנסיעות עסקים. לקסם ולאוירה הפסטורלית יוסיפו בריכות עם מפלים, וגנים מעוצבים, בהן יפוזרו פינות ישיבה ומנוחה. להוסיף לזה את הספא המפואר והמפנק ומתקני ספורט אטרקטיביים, 40 ואכן, גן עדן לתיירים ולמשקיעים נמצא דקות בלבד מישראל. הפרויקט המפואר יעניק ,6% למשקיעים תשואה שנתית ממוצעת של כשהיא כפולה עד משולשת מזו שניתן לקבל בהשקעה בנכס בישראל. דוגמא טובה נוספת למשקיעי נדל"ן, שהבינו את גודל השעה, הם האחים הישראלים – אמריקאים: אבי, ג'ו ורפי נקש, שמקימים בעיר נמל מסחרי ומרינה, לצד פרויקט מגורים, בעלות הקמה, שמוערכת ביותר ממיליארד יורו. שטח המרינה החדשה, שיקימו האחים 510 ביחד עם משקיעי חוץ נוספים, עומד על חדרי מלון, מאות 1,000 אלף מ"ר. במקום ייבנו דירות בפרויקט מגורים חדש, מרכז מסחרי גדול, רחובות ופארקים מודרניים, מתחם בילויים וספורט. גם בנייתו של קניון מטרופוליס החדש, מול , מרכז קניות, שופינג ובילויים, GSZ איצטדיון שצפוי להיות אחת האטרקציות הגדולות בעיר, הוא הוכחה לנסיקתה של לרנקה כיעד תיירותי ונדל"ני כאחד. המטרופולין מאגד בתוכו חנויות, בהן של מותגים ידועים 130 למעלה מכגון טומי הילפיגר, קלווין קליין, זארה, קיקו מילנו ומנגו. בין המסעדות ובתי הקפה אפשר למצוא את סטארבקס ומקדונלד'ס. בקניון ממוקם גם סופרמרקט, ולנוחות המבקרים נבנו מקומות חניה, וכן גישה 1,500 בשטחו מעל נוחה לאנשים ומשפחות עם קשיי ניידות. האטרקטיביות שלו איננה רק בתוכו, אלא -700 גם מחוצה לו. סביבו נשתלו למעלה מ עצים חדשים, שבילים ושבילי אופניים נבנו סביב ההיקף, הוצבו בו מאות ספסלים, ומתקני שעשועים. "לאור כל זאת, אפשר להבין את המספר ההולך וגדל של הישראלים, שבוחרים להשקיע בלרנקה, ואוגרים לעצמם מספר נכסים, כהכנסה פאסיבית להמשך החיים", מסכם חונה את נהירת המשקיעים. www.troy-resort.com | *3975 לפרטים מודעה פרסומית

גמלאון 14 ,אחוד האמירויות הערביותלפדרציה אחת בשם למדינה אחת תחת דגל אחד ומטבע אחיד: דירהם. שיח האמירויות למדינה אחת הוא 7 מי שאיחד את שבמרכז המדבר אל-עין . הוא הגיע מהעיר זאיד השומם. העיר דובאי קיבלה את חסות אונסק”ו כאתר לשימור בין-לאומי (האתר היחיד באמירויות עם תואר זה). היא מקושטת באתרים היסטוריים, במבנים בעלי צביון מיוחד, ובגנים הפורחים באמצע המדבר הצחיח. היא דובאי היא אמנם בירת המדינה, אבל אבו דאבי עיר המסחר, ולכן כל המוסדות הפיננסיים מרוכזים בה. היא מקושטת באטרקציות רבות מוכרות ברחבי העולם, ובשלב מסוים הינה שם נרדף למדינה ) מתקיים בה הסלון 14/11/2021 כולה. בימים אלו ( האווירי. ישראל נוכחת במלוא העוצמה עם משלחת עמיקם רשמית הכוללת את מפקד חיל האוויר, אלוף , ואת התעשיות הביטחוניות, כמו: התעשייה נורקין האווירית, רפאל ו״סיבט״. ימים בדובאי ובאבו דאבי 7 הצעה לביקור בן . מומלץ לשכור חדר במלון בדובאינתחיל את ביקורנו , ליד המפרץ המסחריבמרכז העיר, באזור שנקרא .בורג’ חליפהקניון דובאי וליד הבית הגבוה בעולם להתרשמות ראשונית מהעיר, מומלץ לבקר בקניון , הנחשב לגדול בעולם. מבנה עצום דובאי מול מחולק לאגפים על פי המוצרים הנמכרים בהם, והם מתפרשים על מספר קומות. ביקור בודד לא יספיק להתרשם ממנו. בכניסה הראשית עומד אקווריום שקוף, ענק ממדים, המכיל מגוון רחב של דגים. אגף שדרת מעצבי העל, כוללת את מרבית המעצבים הטיול שלי - דובאי, אבו דאבי שלום חברים יקרים, שוב אתכם, לאחר הפסקה של כשנתיים (קורונה, קורונה). אני מנסה לעניין אתכם הפעם ביעד מבוקש במיוחד. לא מחכים לדברים נהוג לומר באיחוד האמירויות: " ", ואכן דובאי שיתגשמו, פשוט מגשימים אותם היא המקום שבו הפנטזיות מתגשמות! הסכם השלום בין איחוד האמירויות הערביות לבין בבית הלבן, 2020 בספטמבר 15 ישראל, נחתם בבמסגרת הסכמי אברהם, והם כוללים גם את הסכם בחריין-ישראל. במקביל נחתם הסכם תעופה ליעדים טיסות נוסעים שבועיות בין נתב"ג 28 אלו, המקיים לנמלי התעופה באיחוד האמירויות הערביות. בין השאר, פטורים לפי הסכם זה, המבקרים באחת מארצות האיחוד מאשרות כניסה. וכך, אנו התיירים יכולים לבקר במדינה המשתרעת בתוך המדבר הלוהט והצחיח, ולצפות באחד הפרויקטים השאפתניים והמרשימים ביותר בעולם. הן לא רק זירות עסקים עולמיים אלא דובאי ואבו דאבי גם בירות תיירות. מיליארדי דולרים הושקעו בערים מפוארות אלו, מגדלי יוקרה, אתרי תיירות, קריות טכנולוגיות, תעשיות חכמות והכול שוקק חיים ומושך תיירים רבים, הבאים לחזות בפלא שצץ לו באמצע המדבר. נסיכויות במפרץ 7 מתוך 2 דובאי ואבו דאבי, הן איחוד האמירויות הפרסי המרכיבות את מדינת , מדינה ששוכנת על מיצר היבשה בצפון הערביות המדבר הסעודי, על חופי המפרץ הפרסי. האנגלים עזבו את האזור למרות 1968 ששלטו כאן עד ,1971 שנים אח"כ בשנת 3 בארות הנפט הרבות. אבו-דאבי, דובאי, פוג’ירה, התאחדו האמירויות: ,אג’מן, שרג’ה, ראס אל-חיימה ואום אל-קיוין

הגדולים בעולם. החנויות המפוארות עולות ברמת העיצוב שלהן על כל חנות בפריז או בלונדון. בקומת המסעדות מגוון עשיר של מיני מאכלים. סוק אל לצד דובאי מול ניצב קניון קטן יותר בשם . קניון קטן וסולידי אך כולל חנויות יוקרה באחר שמציעות סחורה ייחודית. בבריכת המים ניתן לשכור מדברית. פאטה מורגנהסירה ולשוט בה: בשעות אחה”צ והערב מופעלות בבריכה מזרקות מים מרקדות, מלוות במוסיקה. במיצג זה מומלץ לחזות על רקע שקיעת השמש. .בורג’ חליפה מנגד, עומד הבניין הגבוה בעולם: קניון למרפסות הבניין ניתן לעלות במעלית מתוך . (שימו לב! לפני העלייה כדאי לבדוק אם דובאי המבנה אינו מכוסה בערפל או באבק באותה עת). המשוחזר, ואח"כ אל סיף אפשר לטייל ברובע מסורתית במרינה. דאו שיט וארוחת ערב בסירת בסמוך נמצאת אחת מתעלות המים המלאכותיות, ) שנחפרו לצורך הכנסת מי ים ליבשה. מי Creek( התעלות המתפתלות בין הבניינים, גורמים לצינון האוויר, להגברת הלחות ולהורדת הטמפרטורה. לאורך גדות התעלה מדרכות המשמשות את התושבים לפעילות ספורטיבית. טיול לאורך התעלות מאפשר התרשמות מהנוף האורבני הצומח בתוך המדבר. "מסגרתלמחרת אפשר להתחיל את הביקור ב" ). זהו בניין אייקוני בצורת מסגרת של The frame( תמונה, הגדולה ביותר בעולם, דרכה נשקפת העיר ומתקבלת תמונה. המבנה חוצץ בין הנופים של דובאי העתיקה והחדשה, סוג של חיבור מטאפורי בין העבר העשיר של האמירויות לבין ההווה המפואר. חושף בנייה באסטאקיה ביקור בעיר העתיקה מסורתית, רחובות צרים במיוחד ברובע ההיסטורי .18 ומבצר משוחזר מהמאה ה- אל פאחידי כאן מצויים מוזיאונים רבים. ניתן כמובן לוותר על ביקורים במוזיאונים השונים, אך אם בכל זאת חשקה נפשכם, מומלץ לבקר במוזיאון דובאי המתאר את המעבר מחיי בדואים לעיר מגלומנית. הממוקמת בקרבת תעלת דובאי ניתן לחצות את מקום בשיט בסירת עץ מסורתית ועתיקה "אברה", ) , אזור השווקים Deira( דיירה ולהגיע לאזור שוק הזהב, שוק התבלינים, שוק הפתוחים: ועוד. התמרוקים מפורסם מכולם. מרכזו ברחוב משופץ שוק הזהב ומקורה, ובחנויותיו מוצעים תכשיטי זהב וכסף המשך בעמ׳ הבא

גמלאון 16 3.5 של דובאי. זו תעלה מלאכותית באורך של , בשל מקבץ גורדי מנהטן הקטנה ק"מ המכונה: מ', מכונה 306 השחקים. אחד המגדלים הגבוהים (המגדל המתפתל), ומשם לעבור לקניון קאיאןמגדל דובאי אחד מהגדולים והמפוארים בעולם. כניסה מ') ובקומה 828( בורג׳-חליפה למגדל המפורסם מומלצת מאוד תצפית פנורמית מדהימה על 124 ההעיר. מומלץ ללמוד על האתגרים ההנדסיים שהיו שנים 6 למתכננים של המבנה, שבנייתו נמשכה מיליארד דולר. 1.5 בעלות כוללת של שמתקיימת אקספומומלץ לבקר במתחם תערוכת השנה בדובאי. למי שטרם הכיר, זו תערוכה של חדשנות וטכנולוגיות מודרניות. היא מתקיימת אחת מדינות 200 שנים, בכל פעם במדינה אחרת. כ- 5 ל- מציגות בה כולל ישראל כמובן. שכונת ג'ומיירה ביום אחר מומלץ לבקר בחוף היוקרתית . בתי השכונה הם בתים פרטיים נמוכי קומה המוקפים חומות, ובחצרותיהם חונות מכוניות פאר. למרות יוקרתהשל השכונה, נמצא בסמוך אליה חוף, הפתוח לכלל הצבור. בחוף זה, בשונה מחופים במדינות מוסלמיות, ניתן לראות רוחצים ורוחצות בלבוש מינימלי. בתי השכונה מרוחקים משפת הים כך שנותרת רצועת חוף רחבה עם חול ים נקי. מי הים צלולים. ברקע ניתן לראות את המלון היחיד בעולם , )Burj Al ArbDubai( בורג’ דובאי כוכבים 7 עם הממוקם על אי מלאכותי בצורת מפרששל סירה. כמו אי הדקליםכן ניתן לצפות בפרויקט שאפתני נוסף: שנות עבודה 6 אי בצורת עץ התמר שהושקעו בו המשובצים יהלומים, אבני חן יקרות ופנינים טבעיות הגדלות במקום. השוק משתרע על פני רחובות רבים. נמצא בסמוך לשוק הזהב, חנויותיו שוק התבלינים קטנות, ומוצע בהן מגוון אין סופי של תבלינים מסוגים שונים המיובאים לנסיכות (לדבריהם) מאירן, מהודו, מפקיסטן ומשאר ארצות המזרח. צבעי התבלינים העזים מושכים את העין, והריחות העולים באוויר משכרים את האף ואת החיך. , ממוקם מזרחית שוק התמרוקיםשווקים נוספים: לשוק הזהב. המבחר בו רב ומגוון. היצע המוצרים כולל מוצרים מיובאים של מותגים מפורסמים, מוצרים מזויפים (שימו לב!) וגם מוצרים מקומיים; שוק , נעלים תיקים וחגורות; שוק למוצרי עור שרובם מותגי יוקרה במחירי רצפה. לשעונים בין החנויות פזורות מסעדות. מוגשים בהן מאכלים ממגוון מאכלי העולם. שהיא הגדולה אבו דאבייום נוסף ואחר הוא ביקור ב האמירויות ואף נחשבת לעיר העשירה ביותר 7 מבין בעולם. האתרים המעניינים והמומלצים לביקור הם: האי יאס, מתחם פרארי, פארק המונגרובים, .והמגדל הנטוי המוכר כשער הבירה המרשים וכן!!! יש כאן מוזיאון המוכר בשם זהה לזה המפורסם . מוזיאון שהוא תוצאה של שיתוף לוברשבפריז: ה פעולה בין צרפת ואיחוד האמירויות, ומוצגים בו הצרפתי. לוברפריטים רבים המושאלים מן ה כחלק מהטיול, אפשרי גם ברכב, ניתן לצפות בטיילת קורניש, בארמון האומה מתחם המפורסמת ה ,אמירייטס פאלס, במלון המפואר ביותר הנשיאות במסגד שייח זאיד הנחשב לאחד המסגדים הגדולים והמפוארים ביותר בעולם. ביום נוסף בעל אופי שונה, מומלץ להתחיל במרינה המשך בעמ׳ הבא

גמלאון 17 מודעה פרסומית החייםהטוביםבאחוזתצהלה דיורמוגן בוטיקבצפון תלאביב a-rubi.co.il | *3616 | 1-800-217-217 , תל אביב 18 רחוב סשה ארגובאחוזת צהלה עכשיו במסלול פיקדון מופחת סל הטבות למצטרפים חדשים מוזמנים לפגישה אנחנו מחכים לכם. 03-6808080 התקשרו: אחוזת צהלה - דיור מוגן בוטיק בצפון השקט של תל אביב אחוזת צהלה היא בית דיור מוגן יוקרתי הממוקם בשכונת צהלה החדשה שבצפון השקט של תל אביב. בית בו תוכלו ליהנות מהשלווה ובו-זמנית גם להיות קרובים למרכז השוקק של העיר ללא הפסקה. באחוזה תגורו בדירות גדולות ומעוצבות, הנמצאות בבניין נעים ומהודר, מוקפים בסביבה ירוקה מטופחת, בשפע של פינוקים, ובקהילה תוססת של אנשים אוהבי חיים ושוחרי תרבות. כל זאת, ברוגע שעות ביממה. 24 וביטחון: באחוזה שמירה והשגחה רפואית במשך

גמלאון 18 מיליארד דולר. הטיילת שנמצאת בסמיכות היא 12 ו- דוגמא לצמיחת היוקרה מחול המדבר, בזכות הנפט ,שכונת ג’ומיירההמצוי באזור בשפע. המסגד של הוא בין היפים בדובאי. אני מציע סיור מודרך מלווה בהסברים מקיפים על הדת המוסלמית. כדאי לבקר ברכבת ואולי לנסוע אטלנטיס במלון המפורסם שחוצה את אי הדקלים. המונורייל בדיונות החול סאפאריאפשר לסיים את היום בטיול המקיפות את דובאי, ובביקור במאהל בדואי אותנטי. כל הביקורים כרוכים בתיאום מראש. ביום נוסף אפשר לבלות בשמורת טבע קסומה . זו מבולעת שהיא למעשה חאטה באתר הנקרא . חאג'ר נווה מדבר נסתר, במקום גבוה יחסית בהרי בשמורה נופים עוצרי נשימה, סכר ואגם מרשימים במיוחד. לא הרחק ממוקם כפר טיפוסי אנתוגראפי בו ניתן ללמוד על חייהם של המקומיים. נקודות עניין נוספות: - נמצאת צפונית לעיר דובאי, נסיכות שרג’ה נסיכות קטנה אך מפתיעה מאוד, מעניינת ומסקרנת. הנסיכות הוכרזה על ידי אונסק”ו כעיר התרבות והחינוך של כל העולם הערבי. הנסיכות נטלה על עצמה את שימור עברה בשחזור השכונה , הקימה Heritage Area הראשונה של העיר , מוזיאונים ייחודיים, קידמה את החינוך ע”י הקמת עיר אוניברסיטאות, ובעיקר - דאגה לא לחקות את שכנתה דובאי. מומלץ לבקר במוזיאון המרשים לתרבות האסלם: המבנה .Museum of Islamic Civilization בגוון זהב, הוסב מבניין ששימש כשוק – למוזיאון, . מוצגת בו תרבות האסלאם על 2008 ונפתח בשנת כל תחומיה: כתיבה, אמנות, ארכיטקטורה, תשמישי קדושה, טכנולוגיה ועוד. התצוגה מקיפה ומעניינת. היא כוללת אלפי מוצגים ביניהם מוצגים עתיקים מקוריים. בסמוך לו נמצא המוזיאון לאמנות. המוזיאון רחב הידיים מציג אמנות עכשווית ומודרנית של ציירים מוסלמיים. התערוכות המתחלפות כוללות מאות ציורים והסברים מפורטים על הצייר, על הטכנולוגיות שלו ועל יצירותיו. בזמן ביקורנו הוצגו ציוריו של אמן מצרי, אמנות שאנו עדיין לא יכולים להציג אצלנו. ביציאה מהמוזיאון משתרעת הכיכר המשוחזרת של העיר, ובה מוצבים פסלי רחוב. המבנים המקיפים את הכיכר משמשים לגלריות ולבתי ספר לאמנויות. , המשמש כנמל שרג’ה לאורך מעגן הסירות של של העיר, יש טיילת מטופחת, שדרת עצים מצלים מעל ספסלי ישיבה, וגינות פרחים מטופחות. הטיילת מוליכה לעבר שוק רחוב מקורה קטן, עם חנויות קטנות מהודרות במבנים משופצים. לא תמצאו כאן סוחרים המפתים להיכנס לחנויותיהם, בשונה משווקים מזרחיים אחרים שבהם ביקרנו. ממליץ לסיים את הביקור בקניון הקטן והמרשים י, בליווי ארוחה טובה באחת השוק המרכז עיר המסעדות. אם נותר לכם זמן, מומלץ לבקר ב שבתחומי הנסיכות . האוניברסיטה תבלו בכייף! ב ב ר כ ה איציק קידר

גמלאון 19 מודעה פרסומית גמלאי/ת יקר/ה, מצטרפים למועדון הרווחה של התעשייה האווירית בכרטיס אשראי המעניק מגוון הטבות ייחודיות בארץ ובחו"ל לך ולבן/בת זוגך מגוון מבצעים והנחות במעמד החיוב פטור קבוע מדמי כרטיס* הנחות אוטומטיות באלפי בתי עסק כמפורט באתר mycorporate.co.il כניסה לטרקלין האחמ"ים בנתב , ג* ,, טרקלין דן ,, +30 תנאי חיוב שוטף בעסקאות ומשיכות מזומן בחו , ל הנחה 100% בעמלת המרת מט"ח בכל מטבעות העולם, ברכישות ומשיכות מזומן בחו"ל. 052-9999850 למספר נייד ICARD או סמסו 03-6364645 : להצטרפות וקבלו קישור הצטרפות למועדון ומעלה ₪ 2,000 * הזכאות להטבת כניסה לטרקלין - כניסה אחת חינם בחודש (בין מועדי חיוב) בכרטיס, בכפוף לחיוב החשבון בגין עסקאות בבתי עסק בסך של במועד החיוב האחרון. למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באפליקציה הסלולרית / באתר ישראכרט. פרטים נוספים באתר ישראכרט *הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס האשראי וכרטיס עליה למטוס, השהייה מוגבלת לשעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן. * עמלות המרה - החיוב ייעשה ע"פ שער יציג. פטור מעמלת עסקאות מסגרת אשראי חוץ Gold MasterCard Corporate בכרטיסי ■ . במטבע חוץ: עסקאות בדולר יורו, עסקאות במטבע אחר ומשיכת מט"ח ממכשיר אוטומטי בחו"ל קבלת ההטבות בכפוף לתנאים ■ ההטבות הינן למשלמים בכרטיס ישראכרט המונפק ע״י ישראכרט ■ בנקאית למעט בנק מזרחי טפחות בו הכרטיס מונפק כבנקאי *הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול ■ ישראכרט רשאית לשנות או להפסיק את ההטבות בכל עת ועל פי שיקול דעתה ■ המפורטים בדפי ההטבות אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי ■ דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק המנפיק טל”ח. 12/2021 ■ מעודכן לתאריך 13.08.2022 ■ צירוף ילדי העובדים/הגימלאים למועדון יתאפשר עד לתאריך ■ הוצאה לפועל 3798

גמלאון 20 סוציאלית עובדת אילנה וינשטיין בתאום מראש ב"אוזן קשבת" קשבת אוזן 03-9354859 | 03-9768835 03-9354165 - שחם דני dshaham.gim2@gmail.com הארגון מזכירות 03-9354883 פקס - 03-9355654 מיטל 03-9768137 - זרינה 03-9768138 - ציפי 03-9768139 דקלה - 03-9356969 - פקס תגמולים קופת 03-9357717 א”תע ביטחון 03-9353770 א”בתע ופרישה רווחה 03-9353442 – שבע בת 03-9353813 – ברנט עמית זכותי *5520 לציין : גמלאי תע״א לבנת פורן *2468 לציין : גמלאי תע״א טומשין את מרקמן משפטי ייעוץ 08-9393100 08-9393101 ’ה ביום 13:00 עד 10:00 (בתאום מראש) הארגון במשרד *6050 לאומי ביטוח *6667 מבטחים אלי ארליך – מיידעו 03-6090880 אביאור יהושע מס יועץ 050-3202396 03-5753006 במשרד ותיק אזרח *8840 *4843 דחופה לרפואה מוקד מוניטור 1-700-700-663 03-6166180 *6626 טלרפואה שחל 050-9102845 כרמי ליזה שמיעה הדים מדטון 03-5285991 מצוקה כפתור שרה יד *6444 - גולן גמא ,בריאות ביטוח כלל 03-5670404 סיעוד 03-5670405 פקס 03-5670444 א”בתע במרכז הראל 03-7547010 בריאות 7 שלוחה 03-7547222 שיניים אווירית בתעשייה הראל 03-9772257 03-7348599 רשימת טלפונים לשימושכם

גמלאון 21 מודעה פרסומית קומפקטי SUV לחוויה אורבנית מושלמת HELLO YARIS CROSS התמונה להמחשה בלבד דגם צריכת דלק משולבת* ק"מ) 100 (ליטר/ דרגת זיהום אוויר COROLLA SEDAN HYBRID LIMITED 4.9 2 קוד דגם תיאור דגם רמת האבזור הבטיחותי 238 COROLLA SEDAN HYBRID LIMITED 7 זיהום מרבי זיהום מזערי 1 2 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 3 7 רמת האבזור הבטיחותי 0 1 3 4 5 7 8 2 6 רמת בטיחות נמוכה רמת בטיחות גבוהה 7 .1511/7102CE לפי נתוני יצרן, על פי בדיקה בתנאי מעבדה, תקן DENIBMOC PTLW *נתוני צריכת דלק הינם צריכת הדלק בפועל עשויה להיות גבוהה ביחס לנתון שסיפק היצרן מאחר והיא מושפעת מאופי הנהיגה, תנאי הדרך וגורמים נוספים. 2009 **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט מדד זיהום אוויר** לרכב מנועי | toyota-press.co.il | 073-270-70-70 | , רמלה מחלף רמלוד 6 התקווה חבילת הטבות ייחודית לגמלאי תעשייה אווירית

גמלאון 22 רחמים חלפון יו"ר ועדת תרבות גמלאים וגמלאיות יקרים, במקביל להשבתת המשק ברוב תחומי החיים, אף אנו עברנו תקופה ממושכת ומאולצת של השבתת הפעילויות, באופן מלא או חלקי. ניסינו לנצל תקופה זו ולקדם תכנון אירועים לגמלאים, אך מאמצינו לא נשאו פרי. מגבלות הקורונה וההנחיות של משרד הבריאות הכריעו את הכף והביא לביטול כל תכנית עתידית . מיד כאשר הוקלו המגבלות פעלה ועדת התרבות בקצב מואץ, לחידוש הסכמים עם היכלי תרבות ועם מפיקים בכל רחבי הארץ, על מנת לחדש מינויים או לרכוש חדשים, למופעים ולהצגות לגמלאי התעשייה האווירית, בהסדר הנחות כפי שהיה מקובל בעבר. עלמנתלקצראתהזמן ברכישתכרטיסיםמוזלים, ועל מנת לפשט את התהליך, נבנתה מערכת דיגיטלית בצורת אלבום, בעלת תוכן עדכני של כל האירועים העתידיים, והמחירים לצדם, לבחירת הגמלאי/ת. ועדת תרבות במקביל תוכנן ואף יצא אל הפועל האירוע המרכזי בנובמבר לציון 15 ו - 14 שהתקיים בשני מועדים: שנה לארגון. 35 האירוע עבר בהצלחה רבה בעיקר בזכות בחירת הלהיבהאתהקהל מורןלויהאמנים:הזמרתהצעירה בשירי נוסטלגיה בשפות שונות, הזמרת והשחקנית הנעימה בהופעתה עם גלית גיאת המקסימה שירים עבריים, שירים בלדינו ובספרדית, ובשירים נבחרים מתוך המחזמר בוסתן ספרדי. ההדרן היה ."3 מופע שאנסונים של כל הזמנים "פרח קטן ארקיעבימים אלו סיכמה ועדת התרבות עם חברת על קיום אירועי "שבוע האישה" באתונה שביוון, .2022 בארבעה מחזורים, בחודש מרץ על בסיס חצי מריוט לילות במלון 4 התוכנית כוללת פנסיון, עם טיולים על-פי תכנית מקיפה ויום- יומית. את פרטי התכנית, מועדים ומחירים, ניתן לראות באתר של הארגון. בברכת בריאות איתנה חלפון רחמים יו"ר ועדת תרבות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=